พระครูโสภณกิตยากร (เสริม กิตฺติโสภโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณกิตยากร (เสริม กิตฺติโสภโณ)


 
อายุ ๔๙ ปี
พรรษา ๒๙
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดป่าตาลใต้
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าตาลใต้
 เจ้าคณะตำบลป่าตาล
 รักษาการเจ้าคณะอำเภอขุนตาล

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดป่าตาลใต้ (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

มรณกาล


     พระครูโสภณกิตยากร (เสริม กิตฺติโสภโณ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สิริอายุ ๔๙ ปี พรรษา ๒๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูโสภณกิตยากร
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook