พระครูประสาทธรรมวิภัช (บุญรักษ์ ฐานวิริโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูประสาทธรรมวิภัช (บุญรักษ์ ฐานวิริโย)


 
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๗
วัด วัดคงคาวดี
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคงคาวดี
 เจ้าคณะอำเภอสิชล-ขนอม-ท่าศาลา (ธ)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook