พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๓๘
วัด วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระศรีธีรวงศ์ มีนามเดิมว่า สมัย ต้นสอน เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑๒ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ กี่ โยมมารดาชื่อ ไผ่


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ณ บ้านฆ้องน้อย ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูโสภณรัตนากร วัดบ้านฆ้องน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยธร ยิ้ม เขมปญฺโญ วัดโกสินารายณ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมธร สุดใจ ปภสฺสโร วัดหนองประทุน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
 เจ้าคณะอำเภอดอนตูม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีเจติยาภิบาล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธีรวงศ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๔๒-๑๔๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook