พระครูวิจิตรคุณากร (ปลั่ง สนฺตจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิจิตรคุณากร (ปลั่ง สนฺตจิตฺโต)


 
มรณภาพ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดทุ่งสีหลง
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิจิตรคุณากร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook