พระจันทูปมญาณโสภณ (จันทร์ จนฺทูปโม ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระจันทูปมญาณโสภณ (จันทร์ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๔
วัด วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระจันทูปมญาณโสภณ มีนามเดิมว่า จันทร์ ดาวเรือง เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ นามบิดา นายบัว ดาวเรือง นามมารดา นางปี้ ดาวเรือง ณ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๒ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดประชุมพลแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระราชเมธาภรณ์ (หยวก) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดเทพศิรินทราวาส แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺดโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระรัชมงคลโสภณ (จำรัส เขมวุฑฺโฒ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสัตตนารถปริวัตร
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพศิริทราวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺดโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระจันทูปมญาณโสภณ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๔๔-๑๔๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook