พระครูอุดมพิทยาภรณ์ | พระสังฆาธิการ

พระครูอุดมพิทยาภรณ์


 
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดบางช้างใต้
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 518

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการสงฆ์อำเภอ ส่วนองค์การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในเขตตำบลบางช้าง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น กรรมการตรวจสนามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูอุดมพิทยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook