พระครูวิรัชพิริยาทร (รัตน์ วิริยนนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิรัชพิริยาทร (รัตน์ วิริยนนฺโท)


 
เกิด ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดโกศาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิรัชพิริยาทร มีนามเดิมว่า รัตน์ วิเชียร เกิดเมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย ณ บ้านกะเปา บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อนายกลิ้ง วิเชียร มารดาชื่อนางเกื้อ วิเชียร มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน ดังนี้

     ๑.นายกล่อม วิเชียร
     ๒.นางขอม ไกรชู
     ๓.เด็กหญิงข้อง วิเชียร (ถึงแก่กรรมตั้งแต่วัยเด็ก ๕ ขวบ)
     ๔.นายพัด วิเชียร
     ๕.นายรัตน์ วิเชียร (พระครูวิรัชพิริยาทร)
     ๖.นางแดง ศรีนาค
     ๗.นายสำรอง วิเชียร

     วัยเด็กได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประชาบาลประจำตำบล (โรงเรียนวัดโกศาวาส) จบจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุย่างเข้า ๑๕ ปี ได้บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ วัดโกศาวาส (กะเปา) ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี พระสมุห์แก้ว อินฺทปญฺโญ วัดอินทราวาส (ย่านมะปราง) เป็นพระอาจารย์บรรพชาสามเณร

     เมื่ออายุครบอุปสมบท ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดสมุหนิมิต เป็นพระอุปัชฌาย์ ไม่ทราบนามพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “วิริยนนฺโท” แปลว่า ผู้เพลิดเพลินด้วยความเพียร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดโกศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดโกศาวาส
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโกศาวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดโกศาวาส
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโกศาวาส
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าคณะตำบลกะเปา
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น สาธารณูปการสงฆ์ประจำอำเภอท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม

เล่าขานพ่อท่านรัตน์วัดกะเปา

     พ่อท่านรัตน์ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลาย มีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธามากมาย โดยเฉพาะเป็นที่เคารพศรัทธามากในกลุ่มข้าราชการทั่วสารทิศ เป็นพระสงฆ์ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชศรัทธา และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานวัดโกศาวาส ตลอดจนพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตฯ ก็เคยเสด็จฯนมัสการท่าน

     พ่อท่านรัตน์เป็นพระสงฆ์ที่สมถะ พูดน้อย วาจาตรงไปตรงมา กระชับห้าวหาญ เป็นพระเกจิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมเป็นเลิศ และเคยได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกในพิธีสำคัญๆหลายพิธี เช่น พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งปวเรศปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พิธีพุทธาพิเษกเหรียญพระแก้วมรกตฉลองกรุง ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ อีกทั้งเมื่อมีพิธีพุทธาภิเษกในจังหวัดสุราษฎร์ และจังหวัดใกล้เคียง ท่านมักจะได้รับการนิมนต์ไปร่วมพิธีสม่ำเสมอ

     พ่อท่านรัตน์ท่านเป็นพระเกจิที่เชี่ยวชาญด้านวิชาไสยศาสตร์ และมีพลังจิตสูงมาก ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติสุปฏิปันโนในทางธรรม และวิชาอาคมที่ท่านได้ศึกษาร่ำเรียนมา สมัยที่ท่านยังดำรงขันธ์ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนมานับไม่ถ้วน โดยเฉพาะที่เด่นชัดคือรักษาคนที่ถูกคุณไสยกระทำ บางครั้งท่านไม่ต้องใช้อาคมเลย แค่คุยดีๆ เทศนา ใช้ธรรมในการรักษา แต่ก็มีบางครั้งที่ท่านใช้อาคมตามความเชี่ยวชาญของท่าน เรียกได้ว่าท่านรักษาให้หายทุกรายไป ท่านสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคต และทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น

มรณกาล


     พระครูวิรัชพิริยาทร (รัตน์ วิริยนนฺโท) มรณภาพด้วยความชรา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู สิริอายุ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒

     ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๗ คืน แล้วได้ประกอบพิธีปิดศพ และได้มีการสวดพระอภิธรรมตามวันโอกาสสำคัญ สรีระสังขารของพ่อท่านรัตน์ ไม่เน่าเปื่อย ทั้งๆที่ไม่ได้ฉีดยารักษาสภาพไว้แต่อย่างใด ไม่มีแม้แต่กลิ่น ปรากฏสัณฐานแข็ง แห้ง ทางคณะศิษย์จึงได้ลงความเห็นกันว่า เก็บสรีระสังขารของท่านไว้ โดยสร้างมณฑปประดิษฐานไว้ ให้ผู้เคารพนับถือศรัทธาได้กราบไหว้บูชาตามที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งเส้นเกศาและเล็บ (นะขา) ของท่าน ยังงอกยาวขึ้นทุกปี มีการเปลี่ยนจีวรห่มสังขาร และมีการปลงเส้นเกศาและเล็บ ตามโอกาสเหมาะสมในแต่ละปี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิรัชพิริยาทร

ที่มา


เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔.
หนังสือ”โกศาวาสกำสรวล” ของ นายผิน ศรชนะ ที่ระลึกบำเพ็ญกุศลครบรองปีมรณภาพ ๑๐-๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระครูวิรัชพิริยาทร วัดโกศาวาส.
เอกสารหนังสือประวัติพระสังฆาธิการ ของพระครูวิรัชพิริยาทร.
ข้อมูลเรื่องเล่าและเอกสารบางประการจากพระครูปราการถิรคุณ (วิเชียร ฐานสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดปราการ.
หนังสือราชกิจจานุเบกษา (ออนไลน์).
ปฏิทินร้อยปีเพื่อเทียบวันเดือนปีตามจันทรคติ (ออนไลน์).
จากข้อมูลทั่วไปที่แพร่หลาย.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook