พระอธิการวรรณ กสฺสโป | พระสังฆาธิการ

พระอธิการวรรณ กสฺสโป


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๙
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๑
พรรษา ๔๒
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๓
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 970

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการวรรณ กสฺสโป เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ปีขาล ภูมิลำเนาเดิมเมืองไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๓๒ ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ปีจอ ณ วัดเขาแก้ว โดยมี พระครูสุวรรณรังษี (มี) วัดกลาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (กล่อม นนฺโท) วัดโพธาวาส (ขณะเป็นพระวินัยธรกล่อม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว

ส่งเสริมการศึกษา

     วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระอธิการวรรณ กสฺสโป เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วในสมัยนั้น ร่วมกับท่านขุนประกิตกาญจนเขต (ขาบ วิชัยดิษฐ์) กำนันตำบลทุ่งกง ก่อตั้งโรงเรียนเดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนรัตนคีรี และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งกง (วัดเขาแก้ว) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดเขาแก้ว

เล่าขานฯ

     พ่อท่านวรรณ เป็น ๑ ศิษย์ในพระอุปัชฌาย์พระครูสุวรรณรังษี (มี) วัดกลาง ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เดียวกับ พระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร อินฺทโชติ) วัดวชิรประดิษฐ์ และ พระอธิการพัฒน์ นารโท วัดพัฒนาราม อีกทั้งสืบสายพ่อท่านกล่อม นนฺโท วัดโพธาวาส อีกด้วย

     พ่อท่านวรรณเป็นพระอาจารย์ ของ พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) วัดแจ้ง อำเภอเกาะสมุย และ พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินฺโน) วัดราษฎร์เจริญ อำเภอเกาะพงัน ก่อนที่ พ่อท่านพริ้ง และพ่อท่านพร้อม (สองพระพี่น้อง) จะเดินทางไปเกาะสมุย และเกาะพงัน พ่อท่านทั้งสอง ได้มาพักจำพรรษา ณ วัดเขาแก้ว ในสำนักของพ่อท่านวรรณ ซึ่งเป็นชาวไชยาด้วยกัน คาดว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน อีกทั้งพ่อท่านพริ้งได้ศึกษาวิชาอาคมจากพ่อท่านกล่อม และพ่อท่านวรรณอีกด้วย 

     พ่อท่านวรรณเป็นพระสงฆ์ที่มีผู้เคารพนับถือกว้างขวาง เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน มีวิชาอาคม ส่งเสริมการศึกษา เป็นพระดีศรีกาญจนดิษฐ์อีกรูปหนึ่งที่สมควรแก่การยกย่องกราบไว้บูชา 

 

มรณกาล


     พระอธิการวรรณ กสฺสโป มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ปีมะโรง สิริอายุ ๗๔ ปี พรรษา ๔๒ที่มา


จากข้อมูลทั่วไปที่แพร่หลาย.
จากการเทียบเคียงข้อมูลการปกครองสงฆ์ในอดีต.
เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔.
จากการสัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ (วรวุฒิ ญาณวุฑฺโฒ) รักษาการเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว.
ข้อมูลบางประการ จาก คุณครูเกรียงศักดิ์ เมฆสุข.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook