พระครูอุตตรการบดี (ล้ง กิตฺติธโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูอุตตรการบดี (ล้ง กิตฺติธโร)


 
เกิด พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๙๓ ปี
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดห้วยจระเข้
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอุตตรการบดี มีนามเดิมว่า ล้ง เลติกุล เกิดเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๙ คน ของนายเลี้ยด นางทองอยู่ เลติกุล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ณ พัทสีมา วัดห้วยจระเข้ โดยมี พระครูสมถกิตติคุณ เจ้าคณะแขวงฯ วัดพระประโทณเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุตตรการบดี (หลวงปู่สุข) และพระปลัดมณี เจ้าอาวาสวัดพระงาม เป็นคู่พระกรรมวาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระครูอุตตรการบดี (ล้ง กิตฺติธโร) มรณภาพ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๒๓.๔๕ น. สิริรวมอายุได้ ๙๓ ปี ๔ เดือน พรรษา ๗๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุตตรการบดี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook