พระครูสุธรรมประสาท (สำรอง สุธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุธรรมประสาท (สำรอง สุธมฺโม)


 
วัด วัดทัพหลวง
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดทัพหลวง
 เจ้าคณะตำบลทัพหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook