พระครูวิสุทธิญาณคุณ (เหรียญ รกฺขิตญาโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิสุทธิญาณคุณ (เหรียญ รกฺขิตญาโณ)


 
วัด วัดท่ากูบ
ท้องที่ ชัยภูมิ
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลท่ากูบ
 เจ้าอาวาสวัดท่ากูบ
 รองเจ้าคณะอำเภอซับใหญ่

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูวิสุทธิญาณคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook