หลวงปู่พูน เกสโร | พระสังฆาธิการ

หลวงปู่พูน เกสโร


 
เกิด ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑
อายุ ๙๙ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
วัด วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 680

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     หลวงปู่พูน เกสโร เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ เป็นชาวบ้านปิ่นเกลียว (ปัจจุบันคือตำบลนครปฐม) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ นายเดช มารดาชื่อ นางเปี่ยม มีอาชีพทำไร่ทำนา


บรรพชาอุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ พัทธสีมา วัดใหม่ปิ่นเกลียว โดยมี พระครูธรรมสุนทร(หลวงพ่อจันทร์) วัดบ้านยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเขียว วัดใหม่ปิ่นเกลียว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุตรการบดี (หลวงพ่อสุข) วัดห้วยจระเข้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่ปิ่นเกลียว
     พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ย้ายไปอยู่วัดปลักไม้ลาย ได้ช่วยดำเนินการก่อสร้างวัดปลักไม้ลาย จนเป็นผลสำเร็จ
     พ.ศ. ๒๔๘๕ ย้ายไปจำพรรษาที่วัดลำลูกบัว
     พ.ศ. ๒๔๘๖ ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดวังตะกู

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียวที่มา


npt.go.th


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook