พระครูธรรมสาคร (กรับ ญาณวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมสาคร (กรับ ญาณวฑฺฒโน)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๖
อุปสมบท ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
มรณภาพ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดโกรกกราก
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมสาคร มีนามเดิมว่า กรับ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๒๕๕ ในรัชกาลที่ ๕ ที่บ้านบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรนายไข่ นางลอย ไข่ม่วง มีพี่น้องต่างมารดา ๒ คน ร่วมมารดาเดียวกัน ๑๑ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระครูสมุทรคุณากร วัดตึกมหาชยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการโต วัดโกรกกราก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชิด วัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ญาณฒวฑฺฒโน

     ครั้นอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดราษฎร์รังสรรค์จนมีความสามารถพอที่จะรักษาตัวได้จึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโกรกกราก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒

มรณกาล


     พระครูธรรมสาคร (กรับ ญาณวฑฺฒโน) มรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมสาคร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook