พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ (นพ ปณีโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ (นพ ปณีโต)


 
เกิด ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดบางหัวเสือ
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นบุตร นาย เฮ็ง แซ่เจ่ง นางหนู ไก่เผือก


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ วัดบางหัวเสือ โดยมี หลวงพ่ออยู่ ธมฺมเตโช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ถึก ธรรมวโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์จันทร์ จนฺททตฺโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ปณีโต (ผู้ปราณีต)

     หลังจากหลวงพ่ออยู่ ธมฺมเตโช ได้มรณะภาพไปใน พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าอธิการในทันทีเพราะในสมัยนั้นมีหลายคณะและได้นิมนต์เจ้าคณะอำเภอนครเขื่อนขันธ์(พระประแดง)มารักษาการณ์แทนและเป็นอุปัชฌาย์อยู่๓ปีกว่า จึงได้แต่งตั้งพระครูอมรศัพท์(นพ ปณีโต)เป็นเจ้าอธิการองค์ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านล้มป่วยและมีข้อวิวาทอธิกรณ์ในวัดได้สละตำแหน่งลง แล้วได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบางฝ้ายชั่วคราวและในช่วงปั้นปลายชีวิตได้กลับมาอยู่บ้านญาติโยมที่บ้านบางหัวเสือ ข้างโรงเรีียนวัดบางหัวเสือและมรณะภาพในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้ฌาปณกิจที่เมรุวัดบางหัวเสือในปีเดียวกัน.


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูอมรศัพท์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook