พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม ปรโม) - พระสังฆาธิการ

พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม ปรโม)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๘
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูศรีฉฬังคสังวร มีนามเดิมว่า เริ่ม เฉียงเอก เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๖ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โยมบิดาชื่อ มิ่ง เฉียงเอก มารดาชื่อ เลี่ยม เฉียงเอก

     มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๑ คน คือ
     ๑. พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม เฉียงเอก)
     ๒. นางทองดี เฉียงเอก
     ๓. นายรื่น เฉียงเอก
     ๔. นางโถม เฉียงเอก
     ๕. นางอบ เฉียงเอก
     ๖. นายสำรวย เฉียงเอก
     ๗. นางเยี้ยน เฉียงเอก
     ๘. นางหงส์ กล่อมเกลา
     ๙. นายทวาย เฉียงเอก
     ๑๐. นางสาวผึ้ง เฉียงเอก
     ๑๑. นายทวี เฉียงเอก


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ พัทธสีมา วัดแหลมฉบัง(เก่า) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พระครูสุนทรธรรมรส (ศรี พฺรหฺมโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาชย์ พระอาจารย์จั้ว วัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอาจารย์ลำดวน สุโข อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง(เก่า) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "ปรโม"

     เมืออุปสมบทแล้วท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดจุกกะเฌอ ซึ่งมีพระอธิการขันธ์ เป็นเจ้าอาวาส เหตุที่ท่านไม่ได้บวชที่วัดจุกกะเฌอ เพราะสมัยนั้นที่วัดจุกกะเฌอยังไม่มีพระอุโบสถ เมื่อมาอยู่ที่วัดจุกกะเฌอท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนชาวบ้านเคารพเสือมใสและศรัทธาในตัวท่าน

     หลังจากที่ท่านบวชได้เพียง ๖ พรรษา หลวงขันธ์ เจ้าอาวาสได้มรณภาพลง ชาวบ้านจุกกะเฌอ จึงได้นิมนต์ให้ท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อ และในปีต่อมาท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลทั้งๆ ที่ท่านยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครู นับว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถ และเป็นนักปกครองที่ดี

     ในด้านพุทธาคมหลวงพ่อเริ่ม ท่านมีความสนใจมาตั้งแต่ก่อนอุปสมบท มีพระอาจารย์เก่งๆ มีชื่อเสียงอยู่ที่ใด ท่านก็จะดั้นด้นเดินทางไปกราบ ขอศึกษาเล่าเรียนด้วย อาทิเช่น หลวงพ่ออ่ำ หนองกระบอก ระยอง , หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ , หลวงพ่อสาย วัดหนองเกตุน้อย , หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ ปทุมธานี , หลวงพ่ออ่อง วัดหนองรี ชลบุรี , หลวงพ่อผุย วัดหน้าพระธาตุ ชลบุรี , พระวิสุทธิสมาจาร (เจ้าคุณศรี) วัดอ่างศิลา ชลบุรี , สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ , ครูกะเหรี่ยง (ฆราวาส) , หมอแก้ว ฉิมพลี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดจุกกะเฌอ
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าคณะตำบลบึง - หนองขาม
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

มรณกาล


     ในบั้นปลายชีวิต พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม ปรโม) ท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคถุงลมโป่งพอง จึงกลับมาพักฟื้นอยู่ที่วัดจุกกะเฌอ จนปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่านมีสุขภาพดีขึ้นสามารถออกปฏิบัติศาสนกิจ และรับนิมนต์ไปในงานพุทธาภิเษกต่างๆ ได้

     พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม ปรโม) มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สิริอายุได้ ๙๐ ปี ๑๒ วัน พรรษา ๗๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิริยาภรณ์
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีฉฬังคสังวร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook