พระครูสุทธิพิบูล (อ่ำ ฐิตวํโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุทธิพิบูล (อ่ำ ฐิตวํโส)


 
เกิด ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๖๒
วัด วัดควนเกย
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุทธิพิบูล มีนามเดิมว่า อ่ำ ขุนฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
 เจ้าอาวาสวัดควนเกย
 เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุทธิพิบูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook