เจ้าอธิการฮอด หิรญฺโญ | พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการฮอด หิรญฺโญ


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๔๑
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๓๖
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙
วัด วัดศรีสุวรรณ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 806

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๒ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยมี พระครูจ่าง วิริโย อดีตเจ้าคณะแขวงประสงค์ วัดดอนมะพร้าว (วัดศรีสุวรรณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาเทศ ธมฺมสํวโร หรือ พระครูประสงค์สารการ วัดวิชิตดิตถาราม (คอกช้าง) เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “หิรญฺโญ

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระฮอด ได้จำพรรษา ณ วัดดอนมะพร้าว ศึกษาทางธรรมจนจบ นักธรรมชั้นเอก ท่านได้เป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยงานศาสนกิจพระครูจ่าง วิริโย ซึ่งเป็นเจ้าคณะแขวงประสงค์ในสมัยนั้น อีกทั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านด้วย ปฏิบัติอุปัฏฐากพระครูจ่างจวบจนพระครูจ่าง มรณภาพ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนมะพร้าว จวบจน พ.ศ.๒๔๗๔ ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบมา ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๖ ทางคณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดดอนมะพร้าวเป็นวัดศรีสุวรรณ เจ้าอธิการฮอด เป็นพระสงฆ์ผู้ใส่ใจในการศึกษา ท่านอุทิศตนเป็นครูอบรมสั่งสอนพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนสอนนักเรียน ประชาชนผู้เคารพศรัทธากล่าวขานเอ่ยนามท่านว่า พระครูฮอด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าคณะตำบลประสงค์
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น สาธารณูปการกิ่งอำเภอท่าชนะ

มรณกาล


     เจ้าอธิการฮอด หิรญฺโญ อาพาธด้วยโรคปอดอักเสบ เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และได้มรณภาพ เมื่อ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก สิริอายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๖

     ในการจัดการศพของท่าน มีพระเขียม หรือหลวงพ่อท้วม (พระสุวรรณสุมงคล) เป็นกำลังสำคัญในการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาได้ทำการฌาปนกิจ ณ วัดศรีสุวรรณที่มา


เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ จาก วัดไตรธรรมารามฯ.
หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ค้นคว้าจาก หอสมุดแห่งชาติ กทม..
ปฏิทินร้อยปีเพื่อเทียบวันเดือนปีทางจันทรคติ (ออนไลน์).
เรื่องเล่าจากพระสุวรรณสุมงคล (เขียม เขมจาโร) หรือหลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ ที่เล่าผู้เรียบเรียงเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙.
ภาพถ่ายจากวัดศรีสุวรรณ.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง/เผยแพร่


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook