พระครูพิศาลคณะกิจ (จ้วน) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิศาลคณะกิจ (จ้วน)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๒
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๒
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
วัด วัดพุนพินใต้
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิศาลคณะกิจ เกิด ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๒


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ณ พัทธสีมาวัดใดไม่ปรากฏ และไม่ทราบนามพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
พ.ศ. ๒๔๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๔๘  เป็น เจ้าคณะแขวงท่าข้าม (อำเภอพุนพินในปัจจุบัน)

เล่าขานพ่อท่านจ้วนวัดใต้

     พ่อท่านจ้วน เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย มีความสามารถหลายอย่าง รอบรู้สรรพวิชา ถนัดเรื่องยาสมุนไพร ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ประจำเมืองสงเคราะห์กุลบุตรมากมายให้ได้เข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา และเป็นอุปัชฌาย์ของพระคณาจารย์ในจังหวัดสุราษฎร์หลายท่านด้วยกัน

ศิษย์สัทธิวิหารริกของพ่อท่านจ้วน :

     ๑. พระอธิการแดง คุณสมฺปนฺโน วัดวิหาร
     ๒. พระสมุห์แต่ง นนฺทสโร วัดนันทาราม
     ๓. พระอธิการชู ฉนฺทเสวี วัดอัมพาราม
     ๔. พระครูประพัฒน์คณานุกิจ (ปล่อง ภทฺทสโร) วัดพุนพินใต้
     ๕. พระครูวิธานธุราทร (ลอย นาคเสวโน) วัดนาคาวาส
     ๖. พระครูกล่ำ เกตทตฺโต วัดแหลมไผ่
     เป็นต้น
     นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระอาจารย์สอนหลวงพ่อพัว (พระครูสถิตสันตคุณ) ในการฝึกเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ อีกด้วย

มรณกาล


     พระครูพิศาลคณะกิจ (จ้วน) มรณภาพ ด้วยโรคธาตุพิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ สิริอายุ ๖๓ ปี พรรษา ๔๒

     ต่อมา วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ รับพระราชทานเงิน ๕๐๐ สตางค์ ผ้าขาว ๑ พับ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งจัดขึ้นช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๔๖๖

     ***สมัยนั้นเปลี่ยนศักราช วันที่ ๑ เมษายน และเปลี่ยนปีนักษัตร วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ตามการนับแบบจันทรคติ ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม(ปลายปี) และต้นเดือนเมษายน(ต้นปี) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงนับศักราชใหม่ในเดือนมกราคม โดยเริ่มนับเมื่อ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ จนถึงปัจจุบัน

สมณศักดิ์


๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็น พระครูเจ้าคณะแขวง ที่ พระครูพิศาลคณะกิจ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงท่าข้าม (อำเภอพุนพินในปัจจุบัน) ดังระบุในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๒ หน้า ๗๔๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘)

ที่มา


หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๕ ค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติ กทม..
ปฏิทินร้อยปีเพื่อเทียบวันเดือนปี.
จากข้อมูลที่ทราบโดยแพร่หลาย.
พระครูโกวิทนวการ จอ.เคียนซา จร.พุนพินใต้.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook