พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)


 
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๕๘ ปี
มรณภาพ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดทุ่งไก่ดัก
ท้องที่ ตราด
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 277

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดักที่มา


กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook