พระครูนันทปัญญาคุณ (ปิ่น ตนฺติธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูนันทปัญญาคุณ (ปิ่น ตนฺติธมฺโม)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดอโศการาม
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 561

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดอโศการาม

มรณกาล


     พระครูนันทปัญญาคุณ (ปิ่น ตนฺติธมฺโม) มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๒๐ น. ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สิริอายุรวม ๘๕ ปี พรรษา ๖๔
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook