พระครูนิภาสธรรมคุณ (บุญเกิด จนฺทสาโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิภาสธรรมคุณ (บุญเกิด จนฺทสาโร ป.ธ.๓)


 
วัด วัดนครสวรรค์
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 271

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
 เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook