พระครูนันทาภิวัฒน์ (สายหยุด) | พระสังฆาธิการ

พระครูนันทาภิวัฒน์ (สายหยุด)


 
เกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๗๓ ปี
มรณภาพ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดกู้
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดกู้
 เจ้าคณะตำบลบางพูด

มรณกาล


     พระครูนันทาภิวัฒน์ (สายหยุด) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่วัดกลาง บางซื่อ สิริอายุรวม ๗๓ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนันทาภิวัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook