พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๓๘
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗

ชาติภูมิ


     พระบวรรังษี มีนามเดิมว่า สมชาย ทรงอารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวิบูลธรรมศาสน์ วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดวงษ์ สุธมฺโม วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆวิจารณ์อนันต์ สิริธมฺโม วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะแขวงศิริราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระบวรรังษี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook