พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕
พรรษา ๓๘
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระบวรรังษี มีนามเดิมว่า สมชาย ทรงอารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดกระโดงทอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวิบูลธรรมศาสน์ วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดวงษ์ สุธมฺโม วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆวิจารณ์อนันต์ สิริธมฺโม วัดกระโดงทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะแขวงศิริราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระบวรรังษี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook