พระครูญาณปรีชา (พลับ พฺรหฺมโชโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูญาณปรีชา (พลับ พฺรหฺมโชโต)


 
วัด วัดดอกไม้
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 303

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะแขวงพิชัย (เจ้าคณะอำเภอพิชัย)
 เจ้าอาวาสวัดดอกไม้ที่มา


เพจ พระสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook