พระครูสุนทรคุณาธาร (อำนวย เขมสิริ) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุนทรคุณาธาร (อำนวย เขมสิริ)


 
เกิด ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
วัด วัดบางกระเจ้ากลาง
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 302

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า [1]
 เจ้าอาวาสวัดบางกระเจ้ากลาง
 เจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้าที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook