พระครูโสภณธรรมสมาทาน (ธมฺมสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณธรรมสมาทาน (ธมฺมสาโร)


 
วัด วัดเสนาราม
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 222

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา [1]
 เจ้าคณะอำเภอท่าศาลาที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook