พระครูปัญญาพัฒนกิจ (ทา ปญฺญาวุโธ) | พระสังฆาธิการ

พระครูปัญญาพัฒนกิจ (ทา ปญฺญาวุโธ)


 
เกิด ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
วัด วัดหินสิ่ว
ท้องที่ ยโสธร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 273

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓ [1]
 เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่ง โคกสำราญ เขต ๓ จังหวัดยโสธร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook