พระครูสาครพัฒนวิธาน (ต่วน เตชธโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูสาครพัฒนวิธาน (ต่วน เตชธโร)


 
วัด วัดน่วมกานนท์
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 267

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ [1]
 เจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์
 เจ้าคณะตำบลบ้านบ่อที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook