พระครูสังฆกิจบรรหาร (กานต์ชนะ สนฺติกาโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูสังฆกิจบรรหาร (กานต์ชนะ สนฺติกาโร)


 
วัด วัดธรรมมงคล
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 780

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สมณศักดิ์


๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสังฆกิจบรรหาร ฐานานุกรมใน พระพรหมมงคลญาณ วิ. (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook