พระครูสังฆรักษ์ เพ็ง อาปุณฺโณ | พระสังฆาธิการ

พระครูสังฆรักษ์ เพ็ง อาปุณฺโณ


 
อายุ ๙๒ ปี
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดแก่งโกสุม
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 727

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

มรณกาล


     พระครูสังฆรักษ์ เพ็ง อาปุณฺโณ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๐๐ น. ณ วัดแก่งโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามที่มา


เพจ วัดบรมนิวาส Wat Boromniwas


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook