พระครูไพบูลสารเวท (ศรีนวล อนลโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูไพบูลสารเวท (ศรีนวล อนลโส)


 
วัด วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
ท้องที่ น่าน
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูไพบูลสารเวท

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูสังฆรักษ์ จักรพล สุเมโธ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook