พระครูโสตถยาธิคุณ (โปร่ง โชติโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสตถยาธิคุณ (โปร่ง โชติโก)


 
เกิด ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๔
มรณภาพ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดถ้ำพรุตะเคียน
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสตถยาธิคุณ มีนามเดิมว่า โปร่ง อยู่กลัด เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่บ้านเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บิดา-มารดา ชื่อนายเปรื่อง และนางทองหล่อ อยู่กลัด


อุปสมบทครั้งแรก

     พออายุ ๒๐ ปี ท่านก็ได้อุปสมบทตามประเพณี อย่างคนหนุ่มที่เป็นชาวพุทธทั่วไป ช่วงที่ท่านบวชนั้นเป็นช่วงเกิดการปฏิวัติพอดี มีชื่อเรียกว่า กบฏแมนฮัดตัน ช่วงที่ท่านบวชอยู่ ๑ พรรษานั้น ท่านได้ไปเรียนกัมมัฏฐานกับหลวงปู่หลิมที่ วัดน้อยเมืองชล (การภาวนาหลวงปู่หลิมสอนว่า ตอนนอนให้ว่า อะระหัง สุขคะ ตะถานัง พอตอนตื่นนอน ให้ว่า อะระหัง สุคะโต ภะคะวา เสด็จครรไล ในอัฏษฏางคิกกะมรรค และก็ให้บริกรรมคำว่า อรหัง) แต่ตอนหลังได้มีผู้หญิงมาชอบ ท่านเห็นว่าจะอยู่ไม่ได้ก็เลยสึกออกมาใช้ชีวิตฆราวาสอีกครั้ง หลังจากสึกแล้วท่านก็ไปอยู่ที่หัวหิน ไปทำงานเป็นนายท้ายเรือตังเก ลากอวนอยู่ที่หัวหิน บางครั้งก็ไปลากถึงประเทศเขมร จากนั้นท่านได้มีครอบครัว โดยได้ลูกสาวตำรวจมาเป็นคู่ชีวิต มีบุตรด้วยกัน ๓ คน พอมาพักหลังได้เกิดมีปัญหาครอบครัว ท่านจึงได้คิดกลับมาอุปสมบทอีกครั้ง


อุปสมบทครั้งที่สอง

     พออายุ ๒๐ ปี ท่านก็ได้อุปสมบทตามประเพณี อย่างคนหนุ่มที่เป็นชาวพุทธทั่วไป ช่วงที่ท่านบวชนั้นเป็นช่วงเกิดการปฏิวัติพอดี มีชื่อเรียกว่า กบฏแมนฮัดตัน ช่วงที่ท่านบวชอยู่ ๑ พรรษานั้น ท่านได้ไปเรียนกัมมัฏฐานกับหลวงปู่หลิมที่ วัดน้อยเมืองชล (การภาวนาหลวงปู่หลิมสอนว่า ตอนนอนให้ว่า อะระหัง สุขคะ ตะถานัง พอตอนตื่นนอน ให้ว่า อะระหัง สุคะโต ภะคะวา เสด็จครรไล ในอัฏษฏางคิกกะมรรค และก็ให้บริกรรมคำว่า อรหัง) แต่ตอนหลังได้มีผู้หญิงมาชอบ ท่านเห็นว่าจะอยู่ไม่ได้ก็เลยสึกออกมาใช้ชีวิตฆราวาสอีกครั้ง หลังจากสึกแล้วท่านก็ไปอยู่ที่หัวหิน ไปทำงานเป็นนายท้ายเรือตังเก ลากอวนอยู่ที่หัวหิน บางครั้งก็ไปลากถึงประเทศเขมร จากนั้นท่านได้มีครอบครัว โดยได้ลูกสาวตำรวจมาเป็นคู่ชีวิต มีบุตรด้วยกัน ๓ คน พอมาพักหลังได้เกิดมีปัญหาครอบครัว ท่านจึงได้คิดกลับมาอุปสมบทอีกครั้ง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูโสตถยาธิคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook