พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินฺทโชโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินฺทโชโต)


 
อายุ ๖๐ ปี
พรรษา ๔๐
วัด วัดสหธรรมิการาม
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ) [1][2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูวินิจสมณการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook