พระครูอุดมศาสนกิจ (บัวทอง) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุดมศาสนกิจ (บัวทอง)


 
เกิด ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๓๙
มรณภาพ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
วัด วัดโคกอุดม
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอุดมศาสนกิจ มีนามเดิมว่า บัวทอง อินทร์คำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีวอก ที่บ้านโคก ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จปราจีนบุรี บิดาชื่อ อู๋ มารดา ชื่อ สีดา


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๓  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านโคก
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดโคกอุดม
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น เจ้าคณะตำบลหนองกี่ - ทุ่งโพธิ์
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

     ในสมัยหลวงพ่อพระครูอุดมศาสนกิจ เป็นเจ้าอาวาส นับได้ว่า วัดบ้านโคก ได้รับการพัฒนา เป็นอย่างมาก ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และการก่อสร้าง อุโบสถหลังใหม่ กุฏิ ๓ หลัง ศาลาประชุม ศาลธรรมสังเวช และศาลาการเปรียญ ที่เป็นหลักเป็นฐาน ญาติโยมชาวบ้านก็พร้อมหน้าพร้อมตาสมัครสมานสามัคคี เป็นอย่างดี บวชนาคแต่ละที มีนาคบวช ๒๐ – ๓๐ รูป

     สมัยนั้นทั้งอำเภอ มีหลวงพ่อพระครูบริหารกบินทร์เขต เป็นพระอุปัชฌาย์ เพียงรูปเดียว ท่านมาเห็นความสมัครสมานสามัคคี ของพระสงฆ์และชาวบ้าน บ้านโคก ประกอบกับสำรับคาวหวานที่นำมาถวายทานอุดมสมบูรณ์ดี จึงได้ให้ชื่อ วัดบ้านโคก เสียใหม่ว่า “วัดโคกอุดม” และบ้านโคก ก็เป็นบ้านโคกอุดม มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๘

     นอกจากการพัฒนาภายในวัด หลังจากได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าคณะตำบล หลวงพ่อครูอุดมศาสนกิจ ยังได้นำพัฒนาวัดในปกครอง เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในท้องถิ่น

มรณกาล


     พระครูอุดมศาสนกิจ (บัวทอง) อาพาธฉับพลัน ด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบ และมรณภาพเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ สิริอายุได้ ๖๐ ปี พรรษา ๓๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูอุดมศาสนกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook