พระเมธีวราลงกรณ์ (มณฑล อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระเมธีวราลงกรณ์ (มณฑล อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๒ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราลงกรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook