พระครูศรีธรรมาภิวัฒน์ (ทองสุข กนโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูศรีธรรมาภิวัฒน์ (ทองสุข กนโก)


 
อายุ ๙๗ ปี
พรรษา ๕๗
วัด วัดสนามรัตนาวาส
ท้องที่ ระยอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 298

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดสนามรัตนาวาส
 เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook