พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ | พระสังฆาธิการ

พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ


 
อายุ ๔๒ ปี
พรรษา ๒๒
มรณภาพ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดหาดสองแคว
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 444

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว

มรณกาล


     พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยนยน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บ้านน้ำพร้า นางพญา เวลา ๒๓.๐๐ น. สิริอายุได้ ๔๒ ปี พรรษา ๒๒
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook