พระครูสุวรรณชินวัฒน์ (โกร่ง ชินวํงโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณชินวัฒน์ (โกร่ง ชินวํงโส)


 
วัด วัดไผ่โรงวัว
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 316

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว
 รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
 เจ้าคณะตำบลบางตาเถร

งานเผยแผ่

พระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook