พระครูสุทธิธรรมจารี (ชุม นรินฺโท) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุทธิธรรมจารี (ชุม นรินฺโท)


 
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๗
มรณภาพ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดป่าชี
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 235

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าชี
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook