พระใบฎีกา ข้วน ขนฺติโก | พระสังฆาธิการ

พระใบฎีกา ข้วน ขนฺติโก


 
เกิด ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๔
มรณภาพ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดบุณฑริการาม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระใบฎีกา ข้วน ขนฺติโก มีนามเดิมว่า ข้วน แก้วชลคราม เกิดเมื่อ วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปี จอ ตรงกับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุตรของ นายเคว็จ นางลั่น แก้วชลคราม ในจำนวน ๗ คนพี่น้อง

     ๑. นายนบ
     ๒. นายนอบ (พระใบฎีกามนัส มนสุทฺโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดนทีวัฒนาราม)
     ๓. นางจวน
     ๔. นายขุ้น
     ๕. นายข้วน (พระใบฎีกาข้วน ขนฺติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม)
     ๖. นางปัญญา
     ๗. นายชัย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๐๙ น. (อายุ ๕๐ ปี) ณ พัทธสีมา วัดบ่อพุทธาราม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูวิภาตทีปกร (ผ่อง ฐิตธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอรุณกิจโกศล (จำรัส เขมธมฺโม) เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดแจ้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประภาตธรรมคุณ (สงัด สุธมฺโม) เจ้าคณะตำบลบ่อผุด เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ่อพุทธาราม กับ พระสมุห์คล้าย มุนิวํโส ร่วมกับพัฒนาวัดบ่อพุทธาราม ได้ศึกษานักธรรม จนสอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท ต่อมาเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม (พังบัว) ว่างเจ้าอาวาส พระครูประภาตธรรมคุณ (สงัด สุธมฺโม) เจ้าคณะตำบลบ่อผุด เห็นว่าพระข้วน มีความรู้ความสามารถ ที่จะปกครองวัดได้ จึงได้ปรึกษากับชาวบ้าน มานิมนต์พระข้วน มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม ด้วยความเมตตา เป็นที่ตั้ง พระข้วน จึงเป็นที่รักของชาวบ้าน


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม

มรณกาล


     ต่อมาเข้าสู่วัยชรา ท่านได้อาพาธบ่อย ลูกหลานจำต้องดูแลท่านอย่างใกล้ชิด จนมรณภาพลง วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นับอายุได้ ๘๕ ปี พรรษา ๓๔

สมณศักดิ์


๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูประภาตธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลบ่อผุด

ผู้ให้ข้อมูล

  • ทะเบียนสัทธิวิหาริก วัดภูเขาทอง ปี ๒๕๒๘
  • พระใบฎีกามนัส มนสุทฺโธ (ตาหลวงนอบ) วัดคงคาราม

ผู้แนะนำข้อมูล


ธนพงศ์ ทองสุข : เรียบเรียง
สดายุ ศรีเสริม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook