พระครูปิยสีลประยุต (เปมสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระครูปิยสีลประยุต (เปมสีโล)


 
มรณภาพ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดหนองบอน
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


VIEW : 221

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
 เจ้าอาวาสวัดหนองบอน

มรณกาล


     พระครูปิยสีลประยุต มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น.


ผู้แนะนำข้อมูล


พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook