พระครูสุชินชยาภิวัฒน์ (สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุชินชยาภิวัฒน์ (สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)


 
วัด วัดกลางคลองหลวง
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูสุชินชยาภิวัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook