พระครูพัฒนาทร (ฐานทตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูพัฒนาทร (ฐานทตฺโต)


 
วัด วัดทองพุ่มพวง
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 193

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง กิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะตำบลดาวเรือง กิตติมศักดิ์
 เจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook