พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (เนตร) - พระสังฆาธิการ

พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (เนตร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๗๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๕
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
วัด วัดชนาธิการาม
ท้องที่ พังงา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปฏิภาณพังงารัฐ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ปีมะโรง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๙๕ (อายุ ๒๐ ปี)


สมณศักดิ์/ตำแหน่ง

     วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ให้ พระยาวุฒิการบดี นำส่งสัญญาบัตรสมณศักดิ์ ไปพระราชทาน ให้ เจ้าอธิการเนตร วัดเมืองพังงา เป็น พระครูปฏิภาณพังงารัฐ เจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา (เจ้าคณะจังหวัดพังงา)

มรณกาล


     พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (เนตร) เจ้าคณะเมืองพังงา อาพาธด้วยโรคชรา มรณภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปฏิภาณพังงารัฐ เจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : ค้นคว้า-เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook