พระครูสีหสุวรรณวงศ์ (สิงห์ทอง อินฺทวํโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูสีหสุวรรณวงศ์ (สิงห์ทอง อินฺทวํโส)


 
เกิด ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๓๙
มรณภาพ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดป่าบุก
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสีหสุวรรณวงศ์ มีนามเดิมว่า สิงห์ทอง ใจทาน เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๑๐ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดป่าบุก โดยมี เจ้าอธิการหวัน มหาวโน วัดป่าเหียง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดป่าบุก โดยมี เจ้าอธิการหวัน เป็นพระอุปัชฌาย์

     ลาสิกขา ปี พ.ศ. ๒๔๙๘

     อุปสมบท (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี พระครูโพธิโสภณ (ศรีวัย โพธิวํโส) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท


ความชำนาญ

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
การปั้นลวดลาย หรือลวดลายปูนปั้น
การแสดงพระธรรมเทศนา แบบล้านนา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าบุก
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าบุก

มรณกาล


     พระครูสีหสุวรรณวงศ์ (สิงห์ทอง อินฺทวํโส) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๑๐ น. สิริอายุ ๘๓ ปี ๑๐ เดือน ๑๒ วัน พรรษา ๓๙

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูสีหสุวรรณวงศ์

ที่มา


facebook ณัฐธีร์ เนตรผาบ

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook