พระครูมงคลธรรมโกศล (โกศล อุปธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลธรรมโกศล (โกศล อุปธมฺโม)


 
อายุ ๙๒ ปี
พรรษา ๓๔
มรณภาพ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดโพนร้อง
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 215

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพนร้อง

มรณกาล


     พระครูมงคลธรรมโกศล (โกศล อุปธมฺโม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๑.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สิริอายุได้ ๙๒ ปี พรรษา ๓๔ที่มา


กลุ่ม พระสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook