พระครูประจักษ์ศีลคุณ (สอิ้ง ปิยสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูประจักษ์ศีลคุณ (สอิ้ง ปิยสีโล)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดนาห้วย
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี
 เจ้าอาวาสวัดนาห้วย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook