พระสมุห์ บัญชา รกฺขิตธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระสมุห์ บัญชา รกฺขิตธมฺโม ,ดร.


 
มรณภาพ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดสันติวนาราม
ท้องที่ เลย
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 482

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน

มรณกาล


     พระสมุห์ บัญชา รกฺขิตธมฺโม มรณภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ อำเภอสุวรรณคูหา​ จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้​ ๒​ ธันวาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๒ที่มา


facebook Arter Bori


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook