พระครูถาวรศีลวัฒน์ (เจริญ ถาวโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูถาวรศีลวัฒน์ (เจริญ ถาวโร)


 
เกิด ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๔๐
มรณภาพ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดเกาะจาก
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูถาวรศีลวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ (วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล) บิดา ชื่อ นายปาน ยศขุน มารดา ชื่อ นางนิ่ม ยศขุน อาชีพ กสิกรรม ภูมิลำเนา บ้านปากคลอง ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


การศึกษา

     ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย ที่โรงเรียนวัดกลาง ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๔.๔๕ น. ณ พัทธสีมาวัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรเถระ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรีธรรมประสาธน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และมี พระโพธารามมุนี (จวง ป.ธ.๕ แก้วภราดัย) เป็นพระกรรมวาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกัลยานฤมิต รูปที่ ๒
 เจ้าอาวาสวัดเกาะจาก รูปที่ ๕ และที่ ๘
 เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

มรณกาล


     พระครูถาวรศีลวัฒน์ (เจริญ ถาวโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ โรคชรา ณ โรงพยาบาลคริสเตียน จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ ๖๐ ปี พรรษา ๔๐

สมณศักดิ์


เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรม ของพระครูธีรานันทมุนี (สามป้าน) วัดเกาะจาก
เป็น พระปลัด ฐานานุกรมของ พระครูบริหารสังฆกิจ (เกิด) เจ้าคณะอำเภอปากพนัง วัดรามประดิษฐ์
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูถาวรศีลวัฒน์

ที่มา


หนังสือคำคมควรคิด ของพระรัตนธัชมุนี ( แบน คณฺฐาภรเถระ) วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พิมพ์ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูถาวรศีลวัฒน์ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๗.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook