พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร | พระสังฆาธิการ

พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๒๖
มรณภาพ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดไกลกังวล
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 435

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร มีนามเดิมว่า สุชาติ พละเลิศ เกิดที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดไกลกังวล

มรณกาล


     พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๔ น. ณ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook